Til minne om Erling Storrusten (1923-2018)

Minnes i bråk

Født ved et jernbanespor som stasjonsmestersønn på Brennhaug

og død ved et jernbanespor forbi Stabæktunet bo- og behandlingssenter.

Jeg skal ikke minnes deg i stillheten,

i fuglekvitteret,

i trærnes susen.

Jeg skal huske deg i Sinsenkrysset,

på Frankfurter Flughafen,

i Hurtigrutas 34 havner,

på kontinentalsokkelen,

utenfor Svalbard

og i pilegrimsleden.

Med 17. mai-sløyfe på brystet og busserull tar du den siste reisen

som du ikke var klar for

for

du var ikke mett av dage,

du var ikke ferdig med å formidle,

du var langtfra kommet til din siste konklusjon

men døden er urettferdig.

Den henter unge spreke menn på 94

ut av favnen til kjæresten de nettopp traff

det var nettopp 1943

og i hodet til kjæresten er det kanskje 1943 i dag

så hun skjønner ikke at han kan være død

og sier

Er Erling død? Men jeg vil sette meg på sykkelen og dra til ham!

 

 

I dag ble farfar bisatt. Jeg har lyst til å dele litt av det han gjorde og var.

I gårsdagens Aftenpost var det en helt storartet nekrolog. Den beskriver så godt de egenskapene hans jeg beundrer: Uredd, optimistisk, samarbeidsvillig og med pågangsmot. Jeg vil så gjerne at flere får lese den, så jeg klipper den inn her:

ERLING STORRUSTEN
Erling Storrusten var «ja»-mannen som fikk medarbeiderne til å blomstre. Også Norges Automobil-Forbund (NAF) blomstret. NAF vokste mellom 1972 til 1982 fra 250.000 til mer enn 500.000 medlemmer og ble Nordens største bilorganisasjon.
Han var en drivkraft da NAF bygde øvingsbaner. Opptatt av bilbrukerne, trafikantene og deres sikkerhet. Bilene kunne mønjemales og fri deg fra statusjag. Denne folkeligheten i alle ledd var noe av bakgrunnen for NAFs enorme suksess. Og økte bensinprisen, var han ikke snauere enn at han forfattet brev og møtte opp på Statsministerens kontor (i Gros tid). Da Lier-bommen kom som landets første bomprosjekt, var betingelsene klare.
Bompenger bare der det var alternativ vei (Lierbakkene), eller hvor ny bro erstattet ferge. Sånn er det ikke lenger! NAF-livet var ikke uten kamper. Da NAF sammen med Gjensidige skulle utvide den populære Veipatruljen til en helårlig NAF Veihjelp, var både redningsselskapene og forsikringsnæringen i harnisk. «Ingen aksjon uten reaksjon» var Storrustens beroligende kommentar.
Storrusten dyrket samarbeid. Jernbane, fly og landevei møttes og lærte av og om hverandre. Syklistenes Landsforening hørte med som samarbeidspartner, og Skiforeningen, som fikk kontorplass i NAF-huset og felles redaktør av både Snø og Ski og MOTOR.
Samarbeid med KNA om juridiske tjenester og bilbeltekampanjer. Med Lærdal-familien i Stavanger om førstehjelp. NRK og Biliaden. Forbrukerprogram. God hjelp fikk NAF fra flere i NRK da Radio MOTOR – «The Station of the Cars» – ble etablert i 1982.
Erling Storrustens bakgrunn var fra reiselivet. Da han trappet ned som toppsjef i NAF, ble han redaktør av NAFs legendariske Veibok. Erling Storrusten var en ener – og en fremragende sjef. Han var 94 aktive år da han døde 10. juni.
HARALD BRÅTHEN

Følgende bilder er tatt av fotograf Bjørn Wad til et prosjekt. Farfar har på seg sin gamle uniform fra luftvåpenet, og farmor har på seg tørklet han kjøpte til henne fredsvåren 1945 (det står «victory» på det).

Har døden tatt noe fra deg

så gi det tilbake

gi dét tilbake

som du fikk av den døde

– Naja Marie Aidt