Verdiskapning

Finnes det en regel når man skal ha -ing og når man skal ha -ning? var et spørsmål i Språkteigen. Er det forskjell på avstenging og avstengning?

Ja, det er forskjell, svarte Sylfest Lomheim. -ing er for selve handlingen – -ning er resultatet av handlingen. For eksempel snakker du om byggingen av et hus, mens bygningen er det som står etterpå. Og derfor blir det jo veldig morsomt når næringslivet snakker om «verdiskapning». Hva skal det være for noe?

«He he,» tenkte jeg først. Bra eksempel, for verdiskapning er jo ingenting! Hva skulle det vært?

Da slo det meg. Næringslivet driver med verdiskaping. Jeg som går hjemme med en seks uker gammel baby – jeg holder på med en verdiskapning.