Dagens dramatikk

Dramatikk kommer av det greske ordet δρᾶμα, drama, i betydningen «handling», som igjen er avledet fra δράω, draō, «å gjøre», «å handle» (eller «å forestille seg»).

Dagens dramatikk dreier seg mest om det i parentes der.

Jeg ser ganske dårlig. Jeg ser såpass dårlig at da brillene mine skulle justeres i brillebutikken ble jeg plassert på en stol så jeg ikke skulle være til skade for meg selv eller andre rundt meg. Jeg er altså ikke blind,  men blant mange mennesker og i ukjente jaktmarker følte jeg det tryggest å sitte helt stille. Jeg følte meg oldgammel. Jeg var også overbevist om at noe viktig ville skje. Plutselig ville det komme en raner inn og jeg ville vært verdens dårligste vitne for politiet etterpå. Eventuelt ville raneren ta meg med seg, siden jeg hadde sett alt, men så viste det seg at jeg ikke hadde briller, og jeg måtte leve resten av livet halvblind.

Så fikk jeg brillene mine. Dagens dramatikk.