Tegnsetting: Interrobang

Jeg er veldig lite glad i komma; jeg er helt forferdelig dårlig på slik tegnsetting. Bruk det ikke la være.

Det jeg ER glad i, er interrobanget.

Interrobanget er et utropstegn oppå et spørsmålstegn, og kan erstattes med ?!. Har du ikke hørt om det før Det ble oppfunnet av reklamemannen Martin K. Speckter i 1962 som mente at man slik kunne lage mer slagkraftige reklamer.

Jeg liker’e. Jeg liker også tvillingbroren gnaborrenti. På spansk, gælisk og asturiansk markerer et oppned/speilvendt spørsmålstegn begynnelsen på en spørresetning. På samme måte vil et oppned/speilvendt interrobang markere begynnelsen på et utrop med interrobang. Gnaborrenti er rett og slett interrobang baklengs.

Følg med i neste tegnsettingstime når vi skal lære om ironitegnsetting. For det vil du vel